Jeżeli czujesz, że Twoje prawa zostały naruszone lub masz wątpliwości co do legalności swojego zatrudnienia, możesz skorzystać z bezpłatnych konsultacji z naszymi prawnikami. Oferujemy również pomoc w przypadkach takich jak kradzież lub zgubienie paszportu oraz innych dokumentów, niewypłacenie przez pracodawcę wynagrodzenia czy zaleganie z płatnościami.