Instytut pomocy Ukraińcom niesie bezpłatną pomoc cudzoziemcom przebywającym w Polsce. Głównym celem organizacji jest wsparcie obywateli Europy Wschodniej, często borykającymi się z takimi problemami jak brak wiedzy dotyczącej prawa pracy, brak środków finansowych na życie w Polsce, czy nieznajomość języka polskiego. Nawiązując z nami kontakt spotkasz się z profesjonalizmem, odpowiedzialnością  i zaangażowaniem. Naszą organizację tworzą ludzie o różnych narodowościach, którzy nieczęsto spotykali się z podobnymi problemami. Jesteśmy tu po to, żeby zapewnić Ci godne życie  w Polsce.

 

Zapewniamy pomoc w:

  • zalegalizowaniu pobytu
  • pomocy prawnej
  • znalezieniu pracy
  • zakwaterowaniu
  • nauce języka polskiego
  • pomoc koordynatora